EMDESTAV - K výstavbě
Jak si vybrat stavební pozemek

Jak si vybrat stavební pozemek

Při úvaze výstavby rodinného domu je obvykle výběr a koupě vybraného pozemku. Kromě vhodné lokality, dostupnosti a klidu okolí je však třeba dbát na dodržení některých podmínek, aby první krok nebyl zároveň krokem posledním. Patří sem především ujištění, že prodávající je jediným majitelem oprávněným disponovat s nemovitostí a že na pozemku neváznou nějaké právní vady či věcná břemena; dále zda je pozemek opravdu úředně veden jako stavební, jestli je možné ho napojit na inženýrské sítě a v neposlední řadě i tak zdánlivě triviální věc, jako je zajištění přístupové cesty na kupovaný pozemek. Je důležité zjistit zda nemá pozemek ve vlastnictví více osob, to se dozvíme na příslušném katastrálním úřadu. Tam se dozvíme zda se na pozemek nevztahují nějaké právní vady, jako předkupní právo, exekuce, zástava apod. Tento výpis se nazývá List vlastnictví a je určitě dobré ho v průběhu převodu vlastnických práv uložit do advokátní či notářské úschovy až do zapsání změny majitele na katastru.

Prvotní informace o pozemku který chceme kupovat získáme na obecním úřadu. Tam nám sdělí jestli na vybraném pozemku lze stavět a jak je to s napojením na inženýrské sítě. Určitě je dobré si tyto informace ověřit i na příslušném stavebním úřadu. Dále může být zásadní vlastnictví přístupové cesty na zakoupený pozemek. Soused pak nemusí být povinen nám v tomto směru vyjít vstříc. To zjistíme z katastrální mapy. Rovněž pokud nechceme být v budoucnosti překvapeni tím že ráno otevřeme okno a zjistíme že se vedle nás začíná stavět průmyslová hala. Pokud nechceme být nemile překvapeni že se v blízkosti našeho budoucího domova plánuje nějaký velký investiční záměr, je dobré zjistit si i plán budoucí výstavby komunikací, obchvatů, dálničních staveb ale i kancelářských a obytných komplexů v dané lokalitě.“ Nezapomeňte i na dopravní dostupnost, při výši hipotéky pak může být další nákup auta znatelný zásah do rodinného rozpočtu.

Jak s projektovou dokumentací

Jak s projektovou dokumentací

Kompletní projektová dokumentace vychází z katalogového řešení k jednotlivým typům rodinných domů. Každý katalogový rodinný dům je všakmožno upravit v podobě vnitřní dispozice místností a zrcadlové záměně ke světovým stranám dle přání investora, takže je zajištěn zcela individuální přístup ke klientovi. Standardně dodáme projektovou dokumentaci pro stavební povolení či ohlášení. Individuálně dle potřeb investora a stavebního řízení lze přiobjednat projektovou dokumentaci vedlejších a doplňkových staveb, přípojek sítí technického vybavení (jsou-li delší než 10 m) a technických zařízení umístěných mimo dům, případně speciální vybavení domu. Autorská práva ke zpracované projektové dokumentaci má společnost Emdestav. V případě změn již rozpracovaného nebo zpracovaného projektu domu nese zvýšené náklady investor.

Důležitá před stavební příprava

Důležitá před stavební příprava

V rámci standardní služby představební příprava zajistíme stavební řízení (vydání povolení ke stavbě - stavební povolení) případně i územní řízení při přiměřeně delší době přípravné fáze stavby. Investor dokládá na vyzvání pouze doklady z katastrálního úřadu o vlastnictví, poloze a tvaru pozemku a sousedech. Ostatní potřebné doklady zajistíme v rámci představeních příprav. Povolení stavby se sousedy si projednává investor ve vlastní režii. Podmínkou pro úspěšné vyřízení přípravné fáze stavby je, že na předmětném pozemku lze umístit žádanou stavbu (tj. pozemek je vhodný ke stavbě daného typu domu) dle místních regulativ. Zajistíme kolaudační rozhodnutí.

Financování

Financování

Zajistíme financování na míru až do 100% hodnoty rodinného domu dle požadavků a možností investora. Více informací získáte na T: 736 634 249, nebo navštivte naší firmu EMDESTAV.